Waarom LQ cruciaal is voor de toekomst van je bedrijf

 

Learning quotientEen derde van de vaardigheden die je werknemer vandaag bezit, zal binnen vier jaar nutteloos zijn voor je bedrijf. Het is dus cruciaal dat je werknemers voorbereid zijn op de toekomst en klaar zijn om continu bij te leren. LQ is dan ook het nieuwe buzzword dat de toekomst van je bedrijf zal verzekeren.

Wat is LQ?

LQ ofte de Learnability Quotient is het vermogen om snel en voortdurend nieuwe vaardigheden te verwerven. Dit leervermogen zal cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat je medewerkers inzetbaar blijven in een wereld van snelle verandering.

De exacte cijfers verschillen, maar volgens een onderzoek van DellTechnologies zijn ongeveer 85% van de jobs die mensen in 2030 zullen uitoefenen momenteel nog onbekend. Als bedrijfsleider of HR professional is het dus nodig om je carrière strategie aan te passen en je medewerkers voor te bereiden op de rollen en vaardigheden van de toekomst.

"LQ is het vermogen om in nieuwe situaties te komen, te leren en zich aan te passen. Het is eigenlijk het in staat zijn om te leren, af te leren, opnieuw te leren - met een glimlach op je gezicht." - Jennifer Carpenter, Vice-President van Talent Acquisitie bij Delta Airlines


Waarom is LQ belangrijk?

1. Expertise vervaagt

Nieuwe vaardigheden, tools en systemenWerkgevers zijn steeds minder geïnteresseerd in het aannemen van mensen met een specifieke expertise. Expertise heeft immers een steeds kortere houdbaarheid. Waar je vroeger een volledige carrière kon bouwen op basis van één aangeleerde competentie, wordt er nu van iedereen verwacht om continu nieuwe vaardigheden, tools en systemen te lerenJe hebt er dus alle belang bij om mensen te zoeken die het vermogen bezitten om de juiste expertise in de toekomst te ontwikkelen.

2. Menselijk kapitaal als basis van je bedrijfsstrategie

In de komende jaren zal het leer- en aanpassingsvermogen van je medewerkers één van de grootste concurrentiële voordelen zijn voor je bedrijf. Het is immers veel efficiënter en goedkoper om je medewerkers bij te scholen dan op zoek te gaan naar toptalenten buiten je bedrijf.

“De grootste uitdaging voor de bedrijven vandaag is het continu kunnen omgaan met verandering. Het leer- en aanpassingsvermogen is daarom prioriteit nummer 1 geworden in het loopbaan- en talentenbeheer. Eergisteren wierven we mensen aan op basis van de verworven competenties, gisteren legden we de nadruk op passie en vandaag gaan we op zoek naar de drive om permanent bij te leren.”  - Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux

3. De overheid draagt haar steentje bij

De pers staat bol van termen als levenslang leren, loopbaanbegeleiding en herscholing. Desondanks blijkt België niet bij de beste leerlingen van de klas te horen als het gaat om het bijscholen van de medewerkers. De overheid reikt wel hulpmiddelen aan, maar die zijn heel gefragmenteerd, stelt Lieve De Lathouwer van het Vlaams departement Werk en Sociale Economie in De Tijd. De visie van de Vlaamse Overheid is duidelijk:

"Levenslang leren is niet alleen van belang in het kader van het concurrentievermogen en de (blijvende) inzetbaarheid van de mensen; maar ook voor sociale integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling van de bevolking. Als Vlaamse overheid willen we zowel werknemers als werkgevers stimuleren om invulling te geven aan levenslang leren. Voor werknemers is het belangrijk dat zij hun eigen loopbaan in handen nemen en investeren in hun competentieontwikkeling door onder andere extra opleiding te volgen. Voor werkgevers is het van belang om een strategisch opleidingsplan in relatie tot de bedrijfsvisie uit te werken en te investeren in hun werknemers. Daarom geeft de overheid financiële steun aan bedrijven en organisaties die opleidingen voor werknemers in hun bedrijf organiseren."

Het blijkt wel erg moeilijk om door de bomen het bos te zien bij de hulpmiddelen die de overheid aanreikt. We lijsten ze hieronder nog even op: 

 • Tussenkomst in de kostprijs van een opleiding (bv. met opleidingscheques)
 • Betaald educatief verlof (dat vanaf 1 september 2019 vervangen wordt door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV))
 • Tijdskrediet
 • Opleidingskrediet
 • Loopbaancheques
 • ...

4. Levenslang leren = levenslange inzetbaarheid

Hoe stel je als bedrijf een carrièremodel op dat levenslang leren stimuleert, dat individuele mobiliteit aanspoort en dat een groei mentaliteit cultiveert bij elke medewerker, jaar in en jaar uit? We moeten het traditionele carrièremodel achterwege laten. De tijd van een eenzijdige, levenslange baan is verleden tijd. We evolueren van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid.

Als je weet dat tegen 2020 de helft van de wereldwijde beroepsbevolking uit millennials  zal bestaan, heb je er alle baat bij om als bedrijf ook in te zetten op wat zij belangrijk vinden om geëngageerd te blijven. En laat het nu net deze doelgroep zijn die leer- en ontwikkelingsmogelijkheden als de belangrijkste driver voor een 'goede baan' beoordelen. 

Millennials workforce

Professionele ontwikkeling beschouwen ze als een garantie voor hun levenslange inzetbaarheid of werkzekerheid. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de overgrote meerderheid (76 procent) kiest voor óf blijft bij een werkgever die hen kansen biedt om bij te scholen of hun vaardigheden aan te scherpen.

5. Ontwikkelingsmogelijkheden als troef in de war for talent 

War for talentAls bedrijf moet je vandaag een sterke strategie hebben als je de war for talent wil winnen. We lijsten hieronder nog even de belangrijkste punten op om hier een stapje op voor te zijn. 

  1. Breng de talenten van je huidige werknemers in kaart. Talent is de basis van jouw workforce strategie. 
  2. Denk na over welke vaardigheden jouw bedrijf in de toekomst nodig zal hebben.
  3. Zorg ervoor dat je jouw medewerkers kan stimuleren om bij te scholen en te groeien naar de rollen en vaardigheden die jouw bedrijf in de toekomst nodig heeft.
  4. Bedenk een nieuwe carrièremodel en zet middelen in voor coaching, loopbaanbegeleiding en loopbaanplanning. Bekijk bovendien goed welke middelen de overheid aanreikt om je hierbij te ondersteunen.
  5. Bereid je voor op de nieuwe generaties die de werkvloer betreden.
Wil jij je carrière in handen nemen op basis van je eigen talenten en motivatie?

Ontdek meer

Bronnen